үркүн

Киргизский

Кытайдын кара дарысы

Киргизский

Биздин күндөр.....

Бишкек -Чолпон-Ата каттамына таксиге адамдар Көлгө барып эс алабыз, деп отурууда. Аңгыча бир аксакал машиненин эшигин ачайын деп колун сунганда, манжасынын ортосунда тегерек оюлган тешик көрүндү. Өзү жашы кыйлага чыгып калса да, башы бети он эки мүчөсү соо, бирок алаканынын ортосундагы оюк, таксинин ичиндеги пассажирлерди ойго салып, акыры бир жигит чыдабай: " Ава бул алаканыңыздын ортосу эмне үчүн оюк"- деп сурады.

Үркүнгө чейинки орусташтыруу саясаты

Киргизский

Жети-Суу облусунун администрациясынын кызматкерлери. 1910-жыл.

1916-жылкы Улуу көтөрүлүш жана анын кайгылуу уландысы болгон Үркүн жөнүндө изилдөөлөр 1920-жылдардан бери келе жатат. Бул тууралуу тарых илимдеринин доктору, профессор Ташманбет Кененсариевдин макаласын сунуштайбыз.

1916-жылкы көтөрүлүштүн түпкү себеби

Манкуртский историзм: был ли в 1916 году геноцид?

Русский

Публицист Эсенбай Нурушев размышляет о событиях 1916 года, о различных исторических фактах, когда представители одних стран истребляли население целых территорий, о терминологии, связанной с геноцидом и применяемой учеными и политиками разных государств и организаций, о надуманном патриотизме кыргызских историков.

Безымянное преступление

1916: Улуу Үркүндүн тарыхый барактарына кылчаюу. Гүлзада Абдалиева

Киргизский

1916: Улуу Үркүндүн тарыхый барактарына кылчаюу

Кыргызстандык тарыхчылар 1916-жылкы Борбордук Азиядагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн жана Үркүндүн тарыхынын ар кыл өңүттөрүн иликтеген эмгектерин жарыялоосун улантууда. Тарых илимдеринин кандидаты, И.Арабаев атындагы КМУнун доценти Гүлзада Абдалиева улуу көтөрүлүш менен Улуу Үркүндүн тарыхый барактарына кылчаят

Гүлзада Абдалиева. 1916-жылдагы көтөрүлүш. Кыргыздардын Кытайга качышы

Киргизский

   1916-көтөрүлүш – бул кыргыз элинин тарыхында көптөгөн окуяларды башынан өткөргөн элдин тагдырына туш келген өзгөчө көңүл бөлүнө турган тарых барактарынын бири. 1916-жылдагы көтөрүлүштүн 100 жылдыгына карата, И. Арабаев атындагы КМУ тарабынан  илимий изилдөө экспедициясын уюштурду. Анын натыйжасында, Иле-Казак облусуна караштуу Текес ооданынын Көк-Терек айылына, Могул-Кγрө ооданынын Шаты айылына, Кулжа шаарына караштуу  Нылкы айылдарындандагы кыргыздардын арасынан жыйналган оозеки жана архивдик материалдар макаланы жазууда негизги булак катары колдонулду.

Кытайдан элдин кайтканы. Белек Солтоноев

Киргизский

Карашаар, Луп, Кашкар, Жаркентке жете чачырап кеткен жана Кулжа өлкөсүндөгү качкындар падыша түшүп, урият болгонуна текши ишенип, азаттык болгонуна көздөрү жеткен соң ар кайсы кыштакка жана тоого чачыраган качкындар жыйылып, жол азыгын камдап, кытай, дунган, уйгурга берген кыздарынын көбүн уурдап алып кайта жөнөгөн. Жолдо келе жатканда көбү уурулукка кирген.

Подписка на RSS - үркүн