1916 жылга арналган Санташтагы эстелик (Кыргыз Эл коомдук бирикмеси)