1916 жылга арналган Какырадагы эстелик (Кыргыз Эл коомдук бирикмеси)