Кытай

Kyrgyz

Кытайдагы кыргыздар жана Үркүн

Kyrgyz
Описание: 

Токон Ысак

KYRGYZ PEOPLE IN CHINA AND “URKUN”

Tokon Ysak

In the article of the Chinese scientist Tokon Ysak reveals circumstances of the Kyrgyz refugees life in China after the revolt of 1916, their adaptation in new conditions, and also achievements of individuals in creativity.

Keywords: uprising; Urkun; exodus; refugees; Kyrgyz people; clans; tribes; ethnos; China.

Кытайдан элдин кайтканы. Белек Солтоноев

Kyrgyz

Карашаар, Луп, Кашкар, Жаркентке жете чачырап кеткен жана Кулжа өлкөсүндөгү качкындар падыша түшүп, урият болгонуна текши ишенип, азаттык болгонуна көздөрү жеткен соң ар кайсы кыштакка жана тоого чачыраган качкындар жыйылып, жол азыгын камдап, кытай, дунган, уйгурга берген кыздарынын көбүн уурдап алып кайта жөнөгөн. Жолдо келе жатканда көбү уурулукка кирген.

Subscribe to RSS - Кытай