Канаат кан

Kyrgyz

Канаат хан жана 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш: Айрым архив даректери

Kyrgyz

1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш тууралуу илимий маалыматтарды жарыялоону улантабыз. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов бул көтөрүлүштүн жолбашчыларынын бири Канаат хан Ыбыке уулу тууралуу жаңы архивдик табылгаларын сунуштайт.

№ 5 документ, Казакстан Мамл. архиви. Фонд № 44, иш кагаз № 20075, 278-бет, 1917-ж. Алматы, 01.4.2016. К.Молдокасымов тарткан сүрөт.

Subscribe to RSS - Канаат кан