Ыбраим Абдрахманов. 1916-жылкы козголоң

Описание: 

Мазмуну

1. 1916-жылкы козголоңу

2. 1916-жылкы үркүнү

1944 - 1945. Фрунзе шаары

Ыбраим Абдрахманов

Теги: 

Тийиштүү шилтемелер

Арслан Койчиев. Мисмилдирик (Беделдеги каргыш)

Кыргыздардын 1916-жылкы козголоңуна арналган роман. Романдын баш каармандары: Мукай Камбаров, Камбар болуш, Нарбото, Карагыз апа жана башкалар. 1916-жылкы окуялар "Борду" деген жерди байырлаган...

Гүлзада Абдалиева. 1916-жылдагы көтөрүлүш. Кыргыздардын Кытайга качышы

   1916-жылдагы көтөрүлүш. Кыргыздардын Кытайга качышы

 

...

1916: Улуу Үркүндүн тарыхый барактарына кылчаюу. Гүлзада Абдалиева

1916: Улуу Үркүндүн тарыхый барактарына кылчаюу

Кыргызстандык тарыхчылар 1916-...

Кыргыздын Кытайга качканы. Белек Солтоноев

Биркулак, Каракол, Нарын арасындагы куралданган мужуктар жана буларга жардамга келген Алматы баштыгынын аскери көрүнгөн кыргызды тыялбады. Нарын, Каракол, Кочкор кыргыздарына...

Үркүнгө чейинки орусташтыруу саясаты

Жети-Суу облусунун администрациясынын кызматкерлери. 1910-жыл.

1916-жылкы Улуу...

Кытайдан элдин кайтканы. Белек Солтоноев

Карашаар, Луп, Кашкар, Жаркентке жете чачырап кеткен жана Кулжа өлкөсүндөгү качкындар падыша түшүп, урият болгонуна текши ишенип, азаттык болгонуна көздөрү жеткен соң ар кайсы...

Кытайдын кара дарысы

Биздин күндөр.....

Бишкек -Чолпон-Ата каттамына таксиге адамдар Көлгө барып эс...