Тарихи Кыргыз Шадмания. Осмоналы Сыдык уулу

Тийиштүү шилтемелер

Мухтасару Тарихи Кыргызия. Осмоналы Сыдык уулу

محتصر تاريخ قرغيزيا / Мухтасару Тарихи Кыргызия

Электротипография товарищества "Каримов, Хусаинов и Ко", Уфа, 1913

Белек Солтоноев. Кызыл Кыргыз Тарыхы. Китеп II. (1895-1934)

Белек Солтоноев. Кыргыз Тарыхы. Китеп II. (1895-1934)

Бишкек, 1993

Белек Солтоноев. Кызыл Кыргыз Тарыхы. Китеп I. (1895-1934)

Белек Солтоноев. Кыргыз Тарыхы. Китеп I. (1895-1934)

Бишкек, 1993