Мухтасару Тарихи Кыргызия. Осмоналы Сыдык уулу

Тийиштүү шилтемелер

Тарихи Кыргыз Шадмания. Осмоналы Сыдык уулу

Осмоналы Сыдык уулу

تاريخ قرغز شادمانيئ / Тарихи Кыргыз Шадмания

Уфа, Электро-типография "Восточная печать", 1914

Белек Солтоноев. Кызыл Кыргыз Тарыхы. Китеп II. (1895-1934)

Белек Солтоноев. Кыргыз Тарыхы. Китеп II. (1895-1934)

Бишкек, 1993

Белек Солтоноев. Кызыл Кыргыз Тарыхы. Китеп I. (1895-1934)

Белек Солтоноев. Кыргыз Тарыхы. Китеп I. (1895-1934)

Бишкек, 1993