Казыбек казалчы жана Акчубак көтөрүлүшү

Описание: 
Г.К. Абдалиева

т.и.к, доцент

 И.Арабаев атындагы КМУ

Бишкек, Кыргызстан

 

Аннотация:   Макалада Казыбек казалчынын тоталитардык бийликтин запкысын тартып, алгач Оренбурга сүргүнгө айдалып, андан соң мекенине кайтып келип, «Акчубак көтөрүлүшүнүнө»  катышып,  Кытайга эмиграцияланып кетүүгө аргасыз болгон. Чек арачылар тарабынан колго түшүрүлүп, 10 жылга эркинен ажыратылгандыгы  баяндалат.

Кыскача сөздөр: Казыбек, кулакка тартуу, Оренбург, Акчубак көтөрүлүшү, эмиграция, Кытай, колго түшүү.