Арслан Койчиев. Мисмилдирик (Беделдеги каргыш)

Описание: 

Кыргыздардын 1916-жылкы козголоңуна арналган роман. Романдын баш каармандары: Мукай Камбаров, Камбар болуш, Нарбото, Карагыз апа жана башкалар. 1916-жылкы окуялар "Борду" деген жерди байырлаган, "кудаян" деп аталган чакан уруунун, ушул уруунун кишилеринин тагдырынын мисалында тартылган. 20-кылымдын башында Кыргызстандын түндүгүндө "кудаян" деп аталган уруу болгон эмес, бирок автор 20-кылымдын башындагы кыргыз урууларынын тагдырын жалпылаштыруу үчүн тандап алган мисал. Роман 2009-жылдын этегинде "Бийиктик" басмаканасы тарабынан жарыяланган. Ал эми "мисмилдирик" деген сөз "ың-жыңсыз жоголуу", "дайынсыз жоголуу", "тукуму үзүлүү" дегенди билдирет.

Тийиштүү шилтемелер

Кытайдын кара дарысы

Биздин күндөр.....

Бишкек -Чолпон-Ата каттамына таксиге адамдар Көлгө барып эс...

Гүлзада Абдалиева. 1916-жылдагы көтөрүлүш. Кыргыздардын Кытайга качышы

   1916-жылдагы көтөрүлүш. Кыргыздардын Кытайга качышы

 

...

1916: Улуу Үркүндүн тарыхый барактарына кылчаюу. Гүлзада Абдалиева

1916: Улуу Үркүндүн тарыхый барактарына кылчаюу

Кыргызстандык тарыхчылар 1916-...

Ыбраим Абдрахманов. 1916-жылкы козголоң

Мазмуну

1. 1916-жылкы козголоңу

2. 1916-жылкы үркүнү

1944 - 1945. Фрунзе шаары

Ыбраим Абдрахманов

Кыргыздын Кытайга качканы. Белек Солтоноев

Биркулак, Каракол, Нарын арасындагы куралданган мужуктар жана буларга жардамга келген Алматы баштыгынын аскери көрүнгөн кыргызды тыялбады. Нарын, Каракол, Кочкор кыргыздарына...

Үркүнгө чейинки орусташтыруу саясаты

Жети-Суу облусунун администрациясынын кызматкерлери. 1910-жыл.

1916-жылкы Улуу...

Кытайдан элдин кайтканы. Белек Солтоноев

Карашаар, Луп, Кашкар, Жаркентке жете чачырап кеткен жана Кулжа өлкөсүндөгү качкындар падыша түшүп, урият болгонуна текши ишенип, азаттык болгонуна көздөрү жеткен соң ар кайсы...