1916 жылкы көтөрүлүшкө булак болгон - "Азияда беш түрк" (түркчө)

Тийиштүү шилтемелер

Чүй боюндагы көтөрүлүш. Белек Солтоноев

Абды Ажынын сөзүн уккан соң, Коңурда жаткан атеке эли, жетиген, кыпчактар жана эстебестин айылындагы кедейлер-дыйкандар Самсоновка казак-орус-тарынын жайлоодо жаткан малын түн...

Нарын, Жумгал, Көлдөгү көтөрүлүш. Белек Солтоноев

Жумгалдагы көтөрүлүш

Көл айланасы Кочкор, Нарындын баш-аягынан жана Чүйдүн көкүрөгүнөн көтөрүлүш чыгып кызып калган кезде, августтун 15-18...

1916-жыл: боштондук күрөшүбү же тукум курутбу? Азаттык

Кыргызстанда 1916-жылы болгон кандуу окуянын 100 жылдыгына байланыштуу түзүлгөн көз каранды эмес комиссиянын окуяны кыргын же мисмилдирик (тукум курут) деп таануу талабы көп...