1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүштүн тарыхын изилдөөлөрдөгү айрым маселелерге карата

Описание: 

1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүштүн тарыхын изилдөөлөрдөгү айрым маселелерге карата

Э. Турганбаев