1916-жылдагы көтөрүлүштүн жетекчилери жана кыргыз манаптарынын орду

Описание: 

1916-жылдагы көтөрүлүштүн жетекчилери жана кыргыз манаптарынын орду

Рыскул Жолдошов, Жусуп Баласагын атындагы КУУнун доценти, тарых илимдеринин кандидаты.