Үркүндө курман болгондордун тизмеси

Архивдик булактардан такталган аттардын тизмеси

Каракол түрмөсүндө атылгандардын тизмеси (12 август)

1. Аубакир Суленбеков

2.

көрүү

Үркүн: «Узак жолдогу» тарыхый чындык

"Узак жолдун" автору Мукай Элебаев жубайы Бурулча менен.

Бүгүнкү күндүн көзү менен караганда, тарыхый чыгарма болбогону менен, “

көрүү

1916: Улуу Үркүндүн тарыхый барактарына кылчаюу. Гүлзада Абдалиева

1916: Улуу Үркүндүн тарыхый барактарына кылчаюу

Кыргызстандык тарыхчылар 1916-жылкы Борбордук Азиядагы улуттук боштондук

көрүү

Сагалы Алматаев көтөрүлүш башында тургандардын бири

Кыргыз элинде жакшы ылакап сөз бар: «Аккан арыктан суу агат» деген. Ошол көз караштан алганда, 1916-жылкы Ысык-Көлдөгү көтөрүлүштү уюштургандардын бири, көтөрүлүштүн жүрүшүндө жол башчылык кылган Тоң элинен чыккан Сагаалы

көрүү

1916: Кыргыз көтөрүлүшүн колдогон келгин украин жана орустар

1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш тууралуу даректүү маалыматтарды жарыялоону улантабыз. Кыргызстандагы көтөрүлүш очокторун диссертациялык эмгегинде атайын иликтеген тарыхчы, профессор

көрүү

Беделдин белин ашканда, белдемчи калды шашканда...

Кыргыз тарыхындагы кандуу окуя - Үркүндүн 100 жылдыгына арналат

көрүү

Гүлзада Абдалиева. 1916-жылдагы көтөрүлүш. Кыргыздардын Кытайга качышы

   1916-жылдагы көтөрүлүш. Кыргыздардын Кытайга качышы

 

Гүлзада Абдалиева т.и.к, доц. мил.

көрүү

Pages