1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүш жана кыргыз бай-манаптары

1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш очокторун архивдик жана фолклордук-санжыралык маалыматтарга негизденип иликтеген тарыхчы, доцент Рыскул Жолдошов өз макаласында кыргыздардын көтөрүлүшүндө

көрүү

Үркүн-100: Абдрахманов: Кыргыздарды тукум курут кылуу стратегиясы иштелип чыккан

көрүү

Үркүндө курман болгондордун тизмеси

Архивдик булактардан такталган аттардын тизмеси

Каракол түрмөсүндө атылгандардын тизмеси (12 август)

1. Аубакир Суленбеков

2.

көрүү

Үркүн: «Узак жолдогу» тарыхый чындык

"Узак жолдун" автору Мукай Элебаев жубайы Бурулча менен.

Бүгүнкү күндүн көзү менен караганда, тарыхый чыгарма болбогону менен, “

көрүү

1916: Улуу Үркүндүн тарыхый барактарына кылчаюу. Гүлзада Абдалиева

1916: Улуу Үркүндүн тарыхый барактарына кылчаюу

Кыргызстандык тарыхчылар 1916-жылкы Борбордук Азиядагы улуттук боштондук

көрүү

Сагалы Алматаев көтөрүлүш башында тургандардын бири

Кыргыз элинде жакшы ылакап сөз бар: «Аккан арыктан суу агат» деген. Ошол көз караштан алганда, 1916-жылкы Ысык-Көлдөгү көтөрүлүштү уюштургандардын бири, көтөрүлүштүн жүрүшүндө жол башчылык кылган Тоң элинен чыккан Сагаалы

көрүү

1916: Кыргыз көтөрүлүшүн колдогон келгин украин жана орустар

1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш тууралуу даректүү маалыматтарды жарыялоону улантабыз. Кыргызстандагы көтөрүлүш очокторун диссертациялык эмгегинде атайын иликтеген тарыхчы, профессор

көрүү

Pages