Орто Азиянын атактуу басмачысы менен совет бийлигинин жашыруун келишими

Мындан 95 жыл мурун болгон бул тарыхый эскерүүнү Орто Азиянын советтик доордо жаралган бир дагы тарыхый эмгектеринен кезиктирбейсиз.

көрүү

Сүрөттөр сүйлөйт: Кыргызстан Октябрь революциясына чейин жана андан кийин

Кыргызстандын мамлекеттик архивинен алынган сүрөттөр топтомун сунуштайбыз. Бул сүрөттөрдө 1917-жылдагы Октябрь ревоюциясына чейинки жана андан кийинки Кыргызстандагы урунттуу учурлар

көрүү

Кокон автономиясы жана Мустафа Чокай

Кокон автономиясында Мустафа Чокайдын таасирдүү инсандардын бири болгон. Ал эми макалада анын ишмердүүлүгү каралган.

Азыркы учурда

көрүү

Сталиндик сокку: 80 жыл мурун СССРде чоң террор башталган

Сталиндик репрессиянын курмандыктарына арналып тургузулган Санкт-Петербургдагы эстелик.

1937-жылы 31-июлда СССР тарыхындагы эң

көрүү

Үркүн: Кытайда калган Боз-Дөң кыргыздары

Макаланын автору, ШУАРдагы "Тил жана котормо" журналынын ​жооптуу редактору, филология илимдеринин доктору Макелек Өмүрбай уулу.

көрүү

1916: Казакстандагы көтөрүлүш жетекчилеринин бири – украин Афанасий Латута

Тынчтыкбек Чоротегин

Кырк Шейит жергесинде талаада драмалык оюн коюу учуру. Тоң району, Кыргызстан. 05.8.16.

көрүү

Үркүнгө чейинки орусташтыруу саясаты

Жети-Суу облусунун администрациясынын кызматкерлери. 1910-жыл.

1916-жылкы Улуу көтөрүлүш жана анын кайгылуу уландысы болгон Үркүн

көрүү

Pages