Үркүн: Кытайда калган Боз-Дөң кыргыздары

Макаланын автору, ШУАРдагы "Тил жана котормо" журналынын ​жооптуу редактору, филология илимдеринин доктору Макелек Өмүрбай уулу.

көрүү

1916: Казакстандагы көтөрүлүш жетекчилеринин бири – украин Афанасий Латута

Тынчтыкбек Чоротегин

Кырк Шейит жергесинде талаада драмалык оюн коюу учуру. Тоң району, Кыргызстан. 05.8.16.

көрүү

Үркүнгө чейинки орусташтыруу саясаты

Жети-Суу облусунун администрациясынын кызматкерлери. 1910-жыл.

1916-жылкы Улуу көтөрүлүш жана анын кайгылуу уландысы болгон Үркүн

көрүү

Дөөлөтбек Сапаралиев: "2016-жыл Кыргызстан үчүн маанилүү жылдардын бири болду"

Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, илим жана техника жаатындагы Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Түрк Тарыхчылар Академиясынын академиги, профессор Дөөлөтбек

көрүү

ИИЭКнин Кыргыз АССРдеги кадрлары 1935 - 1939 жылдар

А

Авдеев, Василий Дмитриевич

Аликин, Александр Николаевич

Артюков, Фока Трофимович

Арутюнов, Ишхан Амбарцумович

Архипов, Василий Григорьевич (I)

Ахтямов, Махмуд Маудудович

Б

көрүү

1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүш жана кыргыз бай-манаптары

1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүш очокторун архивдик жана фолклордук-санжыралык маалыматтарга негизденип иликтеген тарыхчы, доцент Рыскул Жолдошов өз макаласында кыргыздардын көтөрүлүшүндө

көрүү

Үркүн-100: Абдрахманов: Кыргыздарды тукум курут кылуу стратегиясы иштелип чыккан

көрүү

Pages