Жазмалар

Орто Азиянын атактуу басмачысы менен совет бийлигинин жашыруун келишими

Мындан 95 жыл мурун болгон бул тарыхый эскерүүнү Орто Азиянын советтик доордо жаралган бир дагы тарыхый эмгектеринен кезиктирбейсиз.

көрүү

Сүрөттөр сүйлөйт: Кыргызстан Октябрь революциясына чейин жана андан кийин

Кыргызстандын мамлекеттик архивинен алынган сүрөттөр топтомун сунуштайбыз. Бул сүрөттөрдө 1917-жылдагы Октябрь ревоюциясына чейинки жана андан кийинки Кыргызстандагы урунттуу учурлар

көрүү

Кокон автономиясы жана Мустафа Чокай

Кокон автономиясында Мустафа Чокайдын таасирдүү инсандардын бири болгон. Ал эми макалада анын ишмердүүлүгү каралган.

Азыркы учурда

көрүү