Жазмалар

Сүрөттөр сүйлөйт: Кыргызстан Октябрь революциясына чейин жана андан кийин

Кыргызстандын мамлекеттик архивинен алынган сүрөттөр топтомун сунуштайбыз. Бул сүрөттөрдө 1917-жылдагы Октябрь ревоюциясына чейинки жана андан кийинки Кыргызстандагы урунттуу учурлар

көрүү

Кокон автономиясы жана Мустафа Чокай

Кокон автономиясында Мустафа Чокайдын таасирдүү инсандардын бири болгон. Ал эми макалада анын ишмердүүлүгү каралган.

Азыркы учурда

көрүү

Сталиндик сокку: 80 жыл мурун СССРде чоң террор башталган

Сталиндик репрессиянын курмандыктарына арналып тургузулган Санкт-Петербургдагы эстелик.

1937-жылы 31-июлда СССР тарыхындагы эң

көрүү